Dịch vụ Tổ chức lễ khởi công, động thổ

Dịch vụ Tổ chức lễ khởi công, động thổ

Dịch vụ Tổ chức lễ khởi công, động thổ Mục đích của việc tổ chức lễ khởi công – động thổ là nhằm mang đến sự thuận lợi và may mắn trong quá trình thi công. Đồng thời là cách thông báo rộng rãi đến mọi người về ý nghĩa của công trình từ khi bắt đầu…

NGÀY HỘI ĐOÀN KẾT FOXCONN 2013 (10/11/2013)

Tổ chức sự kiện hội nghị – tri ân khách hàng

Tổ chức sự kiện hội nghị – tri ân khách hàng Tổ chức hội nghị tri ân khách hàng là hoạt động quan trọng thường được tổ chức vào dịp cuối năm. Đây là sự kiện được tổ chức để các công ty, tổ chức gửi lời cảm ơn đến phía đối tác, khách hàng…